VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO - LESKOVEC
BIVALNA ENOTA
ENOTA LESKOVEC
ENOTA SEVNICA
ENOTA BREŽICE

STORITVE

V VDC Krško-Leskovec izvajamo storitve:
 • vodenja,
 • varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in
 • storitev institucionalnega varstva kot nam  narekuje Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Kvalitetno opravljanje socialno varstvene storitve in omogočanje kakovostnega življenja uporabnikov je  temeljno poslanstvo našega zavoda, ki ga želimo  uresničevati.
 

Varstvo

Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju uporabnikov, zaščiti in varnosti:
 • izvajanje osebne higiene, izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil
 • pomoč pri hranjenju, oblačenju, obuvanju
 • skrb za zdravo in varno bivanje in življenje
 • organizacija prevozov uporabnikov
 • organizacija prehrane uporabnikov 
V enoti Leskovec izvajamo dodatna cepljenja proti hepatitisu B za vse na novo zaposlene ali novo vključene uporabnike v Bivalni enoti ter cepljenje proti sezonski gripi. Redno poteka tudi vsakodnevna nega zob, v enoti Leskovec in Brežice se izvaja tudi želiranje zob, ki ga izvajata  preventivni zobni ambulanti ZD Krško in ZD Brežice.
V vseh enotah smo tekoče usklajevali prevoze glede na odpuste in nove sprejeme naših uporabnikov.
 

Vodenje

Vodenje so aktivnosti,  ki pri uporabnikih  ohranjajo in razvijajo pridobljene sposobnosti in spretnosti ter ohranjajo in razvijajo ustrezne socialne značilnosti in spretnosti.

Vsebine vodenja so:
 • ohranjanje in razvijanje samostojnosti,
 • ohranjanje in razvoj komunikacij in splošnih znanj,
 • razvoj socialnih odnosov,
 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • socialna oskrba,
 • delo s svojci in zakonitimi zastopniki v skladu z individualnim programom za vsakega uporabnika razvijamo in ohranjamo tiste sposobnosti in spretnosti za katere smo se skupaj dogovorili.
Ob sprejemih novih uporabnikov opravimo razgovore z njimi in njihovimi svojci. Sodelujemo  s pristojnimi centri za socialno delo pri razreševanju različnih problemov naših uporabnikov.
Z uporabniki opravljamo tudi individualne razgovore, kadarkoli imajo uporabniki kakršenkoli problem ali težavo in jo skušamo skupaj rešiti.
Sodelujemo tudi s svojci in zakonitimi zastopniki uporabnikov. Poleg sestankov s svojci in zakonitimi zastopniki jih o dogodkih v VDC redno pisno ali telefonsko obveščamo.
 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Cilji zaposlitve pod posebnimi pogoji  so ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in participiranje uporabnikov k družbeni skrbi zanje in zajema naslednje vsebine:
 • usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji,
 • zaposlovanje z različnimi  proizvodnimi deli in deli v lastnem programu,
 • razvijanje sposobnosti za doseganje kvalitete in količine v časovnih rokih,
 • usposabljanje za varno delo ter upoštevanje navodil in delovnih postopkov,
 • okupacija in zaposlitev z zmanjšano zahtevnostjo. 

VDC KRŠKO-LESKOVEC

VDC Krško-Leskovec je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen s Sklepom Vlade Republike Slovenije.
podrobno
 

NAŠA PONUDBA IZDELKOV

Pri razvoju izdelkov upoštevamo čim večjo vključenost uporabnikov pri izdelavi izdelka.
Ogled ponudbe
DOGODKI IN OBVESTILA

NUJNO OBVESTILO

Dne 12.3.2020 je MDDSZ izdalo obvestilo, da vsi Varstveno delovni centri prenehajo z izvajanjem svoje dejavnosti
Copyright, 2020 © VDC Krško - Leskovec   |   O piškotkih   |   Varovanje osebnih podatkov
izdelava: ETREND