VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO - LESKOVEC
Prikaz za slabovidne

STORITVE

V VDC Krško-Leskovec izvajamo storitve:
 • vodenja,
 • varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in
 • storitev institucionalnega varstva kot nam  narekuje Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Kvalitetno opravljanje socialno varstvene storitve in omogočanje kakovostnega življenja uporabnikov je  temeljno poslanstvo našega zavoda, ki ga želimo  uresničevati.
 

Varstvo

Varstvo zajema aktivnosti, ki so namenjene telesnemu razvoju uporabnikov, zaščiti in varnosti:
 • izvajanje osebne higiene, izvajanje higienskih ukrepov, postopkov in opravil
 • pomoč pri hranjenju, oblačenju, obuvanju
 • skrb za zdravo in varno bivanje in življenje
 • organizacija prevozov uporabnikov
 • organizacija prehrane uporabnikov 
V enoti Leskovec izvajamo dodatna cepljenja proti hepatitisu B za vse na novo zaposlene ali novo vključene uporabnike v Bivalni enoti ter cepljenje proti sezonski gripi. Redno poteka tudi vsakodnevna nega zob, v enoti Leskovec in Brežice se izvaja tudi želiranje zob, ki ga izvajata  preventivni zobni ambulanti ZD Krško in ZD Brežice.
V vseh enotah smo tekoče usklajevali prevoze glede na odpuste in nove sprejeme naših uporabnikov.
 

Vodenje

Vodenje so aktivnosti,  ki pri uporabnikih  ohranjajo in razvijajo pridobljene sposobnosti in spretnosti ter ohranjajo in razvijajo ustrezne socialne značilnosti in spretnosti.

Vsebine vodenja so:
 • ohranjanje in razvijanje samostojnosti,
 • ohranjanje in razvoj komunikacij in splošnih znanj,
 • razvoj socialnih odnosov,
 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • socialna oskrba,
 • delo s svojci in zakonitimi zastopniki v skladu z individualnim programom za vsakega uporabnika razvijamo in ohranjamo tiste sposobnosti in spretnosti za katere smo se skupaj dogovorili.
Ob sprejemih novih uporabnikov opravimo razgovore z njimi in njihovimi svojci. Sodelujemo  s pristojnimi centri za socialno delo pri razreševanju različnih problemov naših uporabnikov.
Z uporabniki opravljamo tudi individualne razgovore, kadarkoli imajo uporabniki kakršenkoli problem ali težavo in jo skušamo skupaj rešiti.
Sodelujemo tudi s svojci in zakonitimi zastopniki uporabnikov. Poleg sestankov s svojci in zakonitimi zastopniki jih o dogodkih v VDC redno pisno ali telefonsko obveščamo.
 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

Cilji zaposlitve pod posebnimi pogoji  so ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti, doseganje in doživljanje uspehov, samopotrjevanje in participiranje uporabnikov k družbeni skrbi zanje in zajema naslednje vsebine:
 • usposabljanje in uvajanje v delo pod posebnimi pogoji,
 • zaposlovanje z različnimi  proizvodnimi deli in deli v lastnem programu,
 • razvijanje sposobnosti za doseganje kvalitete in količine v časovnih rokih,
 • usposabljanje za varno delo ter upoštevanje navodil in delovnih postopkov,
 • okupacija in zaposlitev z zmanjšano zahtevnostjo. 
SONČEK - CIAO
DOGODKI IN OBVESTILA

OBVESTILO O PONOVNEM ODPRTJU VDC-JA

VDC Leskovec pri Krškem ter vse njegove enote z 9.2.2021 ponovno delujejo v polnem obsegu

NUJNO OBVESTILO!

ZARADI Å IRJENJA COVID-19 SE ZAÄŒASNO OMEJI IZVAJANJE STORITVE, VARSTVA IN ZAPOLSITVE POD POSEBNIMI POGOJI.
Copyright, 2024 © VDC Krško - Leskovec   |   O piškotkih   |   Varovanje osebnih podatkov
izdelava: ETREND
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave